EN NATUURLIJK OOK DUIDELIJKHEID OVER DE KOSTEN

Met lage kosten hoeft hoogwaardig advocatenwerk helemaal niet zo duur te zijn. Door een eigen kantoor te beginnen en dat praktisch te organiseren zijn de tarieven zonder meer scherp te noemen. Het tarief hangt af van de aard van de zaak en de complexiteit maar is in alle gevallen concurrerend. Prijsafspraken zijn mogelijk en dat kan deels resultaatafhankelijk zijn of een fixed fee. Op het honorarium wordt geen toeslag “kantoorkosten” gerekend.

Bij aanvang van de werkzaamheden maak ik een inschatting van de te verwachten tijdbesteding en de kosten van de zaak. Tevens zal ik met u bespreken wat de kansen van de zaak zijn. Op basis daarvan kunt u vervolgens een afgewogen kosten-batenanalyse maken. Ik werk met een voorschotfactuur en aansluitend maandelijkse facturen voor de werkzaamheden, voorzien van een urenspecificatie. Bij het einde van de opdracht wordt het voorschot verrekend.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. In plaats van een uurtarief betaalt u dan een eenmalige eigen bijdrage. Deze wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand. Indien aan u een toevoeging wordt verleend is het mogelijk dat deze naderhand wordt ingetrokken. In dat geval zal ik alsnog de door mij verrichte werkzaamheden op basis van het van te voren afgesproken uurtarief declareren. Zie voor de voorwaarden voor het verkrijgen van een toevoeging: https://www.rechtsbijstand.nl/.


Belaste en onbelaste verschotten zoals te betalen griffierecht aan de rechtbank, deurwaarderskosten, reiskosten en andere kosten in verband met aan derden te verstrekken opdrachten worden separaat in rekening gebracht. Deze kosten dienen zoveel mogelijk op voorhand betaald te worden.

In elke stand van de zaak geef ik op eerste verzoek een overzicht van de gemaakte kosten en een inschatting van de nog te maken kosten. Prijsafspraken kunnen tussentijds in overleg worden aangepast.